Sala doświadczania świata

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.

Zatem pracując z dzieckiem w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez :

I. Stymulację percepcji wzrokowej
• aktywizowanie zmysłu wzroku (doświadczanie bodźców wzrokowych)
• rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej
• wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych
• rozwijanie kierunkowości spostrzegania (zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami)
• rozwijanie pamięci wzrokowej (przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw)
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• kształcenie analizy i syntezy wzrokowej
• oddziaływanie za pomocą barw na nastrój samopoczucie i aktywizację dziecka
II. Stymulację percepcji słuchowej
• aktywizowanie zmysłu słuchu
• poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej
• usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
• zmniejszanie lęku przed dźwiękami nieznanymi
• reagowanie na różne sygnały (szukanie źródła dźwięku)
• rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy (dźwięki różnych przedmiotów, instrumentów, dźwięki natury, głos ludzki)
• doświadczanie znaczenia pojęć: cicho-głośno, dźwięki wysokie-niskie, szybkie-wolne, przerywane-ciągłe
• rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej
• rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej i słuchowo – wzrokowej
• aktywizowanie uczniów do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego
• oddziaływanie na samopoczucie i nastrój
III. Stymulację percepcji dotykowej
• zachęcanie ucznia do badania przedmiotów o różnej fakturze (aktywizacja zmysłu dotyku)
• nabywanie różnych doświadczeń dotykowych (ciepło-zimno, sucho-mokro, szorstko-gładko itp. ) i łączenie ich z różnymi przedmiotami i sytuacjami (rozwijanie pamięci dotykowej)
• wyczuwanie poszczególnych części ciała w trakcie masowanie ich różnymi materiałami
IV. Stymulację percepcji węchowej
• aktywizacja zmysłu węchu
• gromadzenie doświadczeń węchowych (poznawanie różnych zapachów)
• poszukiwanie źródła zapachu
• kojarzenie zapachu z różnymi substancjami
V. Stymulację percepcji smakowej
• aktywizacja zmysłu smaku
• rozwijanie percepcji smakowej (akceptacja nowego smaku, posiłku)
• reagowanie na określony smak i nabywanie umiejętności różnicowania smaku
VI. Stymulację zmysłu równowagi
• doświadczanie ruchu
• normalizowanie napięcia mięśniowego
• rozwijanie orientacji w schemacie ciała
• rozwijanie orientacji przestrzennej
• wzbogacanie aktywności