Misja i wizja

MISJA i WIZJA

Wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego wrodzonym potencjałem prowadzącym do samodzielności i otwartości na ludzi i świat.

MISJA

W przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe i akceptowane
Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo
Każde dziecko zna swoje prawa i obowiązki
Wychowujemy dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynących od innych osób oraz gotowe do szukania nowych i oryginalnych rozwiązań
Poznaje, uczy się i kultywuje tradycje
Poznaje zdobycze techniki i ich praktyczne zastosowanie
Dziecko uczy się kochać przyrodę, poznawać ją wszystkimi zmysłami i żyć z nią w równowadze
Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie

WIZJA

Przedszkole jest drugim domem – bezpiecznym, estetycznym i funkcjonalnym
Rodzice darzą nas zaufaniem i współpracują z nami
Nauczyciele podejmują wyzwania związane z doskonaleniem zawodowym i warsztatu swojej pracy, otwarci są na innowacje i eksperymenty pedagogiczne, dzielą się swoją wiedza i umiejętnościami dostrzegają i rozwijają zdolności swoich wychowanków
Personel dba o wizerunek przedszkola w środowisku
Właścicielka dba o rozwój przedszkola przez działania menadżerski