O nas

O NAS

Niepubliczne Przedszkole “Czarodziejska Akademia” działa od 1 września 2007 r.
Najważniejszym dla nas zadaniem jest stworzenie warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju indywidualnego dziecka.

Zadanie to  realizujemy poprze zapewnienie każdemu dziecku:

opieki kompetentnego personelu

fachowej wiedzy

bazy przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dziecka

Pragniemy, by każde dziecko czuło się w naszej placówce bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa i zaufanie dziecka do opiekunów jest dla nas priorytetem. Każdemu dziecku zapewniamy możliwość rozwoju kreatywnej postawy, poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, nabywanie nawyków zdrowotnych. Realizując nasz cel, ściśle współpracujemy z rodzicami wspierając ich w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Najwyższa jakość wykonywanej pracy dla dobra dziecka to podstawowe zadania naszych pracowników.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki !