Nasza kadra

NASZA KADRA

mgr Paulina Garbińska
Dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Czarodziejska Akademia" w Pabianicach przy ul. Zielonej13/Dąbrowskiego 8. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek – kulturoznawstwo o specjalizacji film i wiedza o mediach, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, kierunek – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz WSBiNoZ, kierunek – zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości. Ponadto ukończyła studium o specjalizacji: projektowanie tkaniny i ubioru oraz liczne kursy metodologiczne z dziedziny nauczania języków obcych. Nauczyciel mianowany.
Beata Duniec
Nauczycielka mianowana. Absolwentka studiów I stopnia Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Pedagogika wieku dziecięcego oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach (gra na fortepianie i gitarze). Ukończyła studia podyplomowe WSBiNoZ na kierunku oligofrenopedagogika oraz diagnoza i terapia pedagogiczna na tej samej uczelni. Prowadzi zajęcia wewnątrzprzedszkolne z umuzykalnienia dzieci z elementami rytmiki. Pasjonatka muzyki klasycznej, uczy dzieci aktywnego słuchania muzyki.
mgr Magda Rabiega
Nauczycielka mianowana. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach – kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem niemieckim oraz Uniwersytet Łódzki na kierunku pedagogika wieku dziecięcego. Ukończyła kursy: Muzyczny kram i Pierwszej pomocy.
mgr Anna Wawrzyńczak
Nauczyciel wspierający proces kształcenia specjalnego oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadząca terapię pedagiczną. Absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi ( studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz Uniwersytetu Łódzkiego ( studia II stopnia na kierunku opieka i terapia pedagogiczna). Ukończyła studia podyplomowe WSBiNoZ na kierunku oligofrenopedagogika. Ponadto ukończyła kurs Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Integracji Sensorycznej w praktyce oraz Terapii Ręki I i II stopnia.
mgr Sylwia Holwek
Nauczycielka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi – kierunek Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Pedagogika wieku dziecięcego. O pracy z dziećmi mówi: "Dzieci to ogromne wyzwanie, możliwość przebywania z nimi i obserwowania ich to ciągła nauka i nowe doświadczenia. Nieustająco uczę się jak rozwiązywać ich problemy".
Ewelina Lesman
Terapeuta specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki
mgr Emilia Skupień
Nauczycielka mianowana. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym, kierunek – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych o specjalizacji wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne – nauczanie zintegrowane w klasach I-III. W ostatni czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Pasjonują ją przeróżne formy aktywności artystycznej. Jest osobą kreatywną. W przedszkolu prowadzi eksperymenty.
mgr Renata Kolos-Laskowska
Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, kierunek - pedagogika wieku dziecięcego z informatyką, studiów I stopnia Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz studiów II stopnia Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej (terapia pedagogiczna z elementami logopedii).
mgr Ewa Łukomska
Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, kierunek – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz kierunku Wczesna edukacja. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na WSBiNoZ oraz diagnozy i terapii pedagogicznej na tej samej uczelni.
mgr Patrycja Przewies
Psycholog. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach "Psychologia edukacji i wspierania rozwoju". Aktualnie studentka podyplomowych studiów "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" WSKZ. Posiada certyfikat trenera TUS, trenera TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera, terapeuty ręki. Uczestniczka licznych kursów metodologicznych, w tym "Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga - szkolenie dla specjalistów".
mgr Agata Paszkowska
Logopeda. Absolwentka studiów I stopnia Uniwersytetu Łódzkiego kierunku "Logopedia z audiologią", studiów II stopnia "Logopedia" UŁ. Ponadto jest certyfikowanym trenerem ręki, animatorem, posiada certyfikat "Umiejętności praktycznych z zakresu audiologii", zna język migowy na poziomie podstawowym.
mgr Joanna Tarsiewicz
Logopeda. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Kulturoznawstwo" oraz studiów podyplomowych WSPS "Psychopedagogika kreatywności" oraz UŁ "Logopedia medialna z logopedią ogólną"
Magdalena Jabłońska
Absolwentka studiów I stopnia WSP na kierunku "Oligofrenopedagogika". Nauczyciel wspierający proces kształcenia specjalnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki oraz trener grafomotoryki.
mgr Gabriela Bujnowicz
Nauczyciel wspierający proces kształcenia specjalnego, pedagog specjalny. Absolwentka studiów pierwszego stopnia "Pedagogiki specjalnej - resocjalizacji z profilaktyką społeczną" SAN, studiów drugiego stopnia na kierunku "Diagnoza i terapia pedagogiczna" SAN oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Łodzi w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ponadto trener TUS, terapeuta ręki oraz certyfikowany mediator.
mgr Tomasz Pawlikowski
Absolwent jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego wydziału pedagogicznego na kierunku "Kultura fizyczna i zdrowotna" oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu. Ponadto trener piłki nożnej, instruktor gimnastyki korekcyjnej
Olga Tomaszewska
Prowadzi zajęcia jogi.
Joanna Urbaniak-Woźniak
Prowadzi zajęcia taneczne. Instruktorka tańca w MOK.
Michał Grzegorzewski
Pomoc nauczyciela w grupie terapeutycznej
Klaudia Pakulska
Pomoc nauczyciela w grupie "Koty w butach"
Monika Klimek
Pomoc nauczyciela w grupie "Mrówki Zet"
Anna Ściegińska
Pomoc nauczyciela w grupie "Kung Fu Pandy"
Malwina Kulawiak
Pomoc nauczyciela w grupie "Uciekające kurczaki"
Alina Pohribna
Pomoc nauczyciela w grupie "Troskliwe Misie"