Oferta

OFERTA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 1 marca 2023 r. Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-wychowawcza z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Nad każdą grupą opiekę sprawują min 2 osoby – nauczycielka i pomoc nauczycielska Bardzo szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00. Wyżywienie – śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek zapewnia nam firma cateringowa.
W RAMACH CZESNEGO ODBYWAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
• Język angielski – 5 razy w tygodniu
• Rytmika – 1 raz w tygodniu
• Zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu
• Zajęcia z wiedzy o Unii Europejskiej – 1 raz w tygodniu
• Katecheza (dla chętnych) – 1 raz w tygodniu
• Warsztaty plastyczne – 1 raz w miesiącu
• Spotkania z muzyką – minimum 1 raz w miesiącu
• Spotkania z psychologiem – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka
• Spotkania z logopedą – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka
• Gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu
• Zajęcia z tablicą interaktywną – minimum 2 razy w tygodniu
• Warsztaty filmowe – 2 razy w miesiącu (co drugi piątek)
• Warsztaty kulinarne – minimum 2 razy w miesiącu
• Teatrzyki w przedszkolu – minimum 8 razy w roku
• Zajęcia w "Sali doświadczania świata" – według indywidualnych potrzeb
• Zajęcia taneczne
OPŁATY DODATKOWE PONOSZONE PRZEZ RODZICÓW DOTYCZĄ:
• Zakupu podręczników
• Zajęć dodatkowych nie wchodzących w skład oferty przedszkola
• Istnieje możliwość poszerzenia oferty zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i za ich zgodą
oraz zajęcia dodatkowo płatne
• Piłkę nożną
• Jogę
• Karate
• Doświadczalne zajęcia fizyczno-chemiczne, które w piękny i ciekawy sposób uczą logicznego myślenia. Dzieci wraz z nauczycielem wykonują najpiękniejsze i najbardziej barwne doświadczenia fizyczne i chemiczne (bezpieczne!).