Rekrutacja

REKRUTACJA

Zapisy na nowy rok szkolny rozpoczynają się 1 marca każdego roku i trwają do ostatniego wolnego miejsca
Zgłoszenia po zamknięciu listy zgłoszeń przyjmowane są na listę rezerwową
Zapisy przyjmowane są również w ciągu roku na wolne miejsca, w pierwszej kolejności dzieci z listy rezerwowej.

 O przyjęciu decyduje:

Kolejność zgłoszenia
Podpisanie umowy z przedszkolem przez rodziców/opiekunów prawnych
Opłata wpisowego