Projekty Unijne S

Ogłoszenie dotyczące Projektu
24 marca 2021

Dnia 12 września 2014 roku Przedszkole Niepubliczne “Czarodzieska Akademia” rozpoczyna nabór uczestników do Projektu pod nazwą “Czarodziejska Akademia II –…

Regulamin rekrutacji
24 marca 2021

REGULAMINREKRUTACJI DZIECI DO PROJEKTU„Czarodziejska Akademia II – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” Umowa  WND-POKL.09.01.01-10-120/14 zwanego dalej projektem,…

Oferta dla grupy w ramach Projektu
24 marca 2021

– Grupa utworzona w ramach Projektu działa w godzinach pracy przedszkola, czyli od godziny 6.30 do 17.30; – Dzieci uczestniczące…