Grupy

GRUPY

Grupa I - 3-latki - Wyrolowani
• Magdalena Piotrowska • Paulina Prusinowska
Grupa II - 4-latki - Pidżamersi
• Dušica Petković - Duczke • Agnieszka Pawłowska
Grupa III - 5 -latki - Kaczki z Gęsiej Paczki
• Justyna Miller • Agnieszka Nowak
Grupa IV - 6 -latki - Iniemamocni
• Agnieszka Lotczyk • Małgorzata Felcenloben • Dominika Macieja