Grupy

GRUPY

3 latki – Kaczki z gęsiej paczki
• Ewelina Grzelik
• Damian Wawszczak
4 latki – Iniemamocni
• Marta Pęcina
• Dominika Macieja
5 latki – Mali Tropiciele
• Magdalena Piotrowska
• Paulina Prusinowska
6 latki – Mali Badacze
• Sylwia Felcenloben
• Agnieszka Pawłowska