Zajęcia Specjalistyczne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Przedszkole Niepubliczne “Czarodziejska Akademia” zapewnia różnorodne zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z logopedą
 • gimnastykę korekcyjną
 • fizjoterapię
 • zajęcia integracji sensorycznej (SI)
 • sensoplastykę
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapię ręki
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia rewalidacyjne
 • pomoc nauczycieli wspierających
 • niebawem terapię czaszkowo-krzyżową