Projekty Unijne D

Oferta dla grup w ramach Projektu
30 marca 2021

– Grupy utworzone w ramach Projektu działają w godzinach pracy przedszkola, czyli od godziny 6.00 do 18.00; – Dzieci uczestniczące…

Regulamin rekrutacji
30 marca 2021

REGULAMINREKRUTACJI DZIECI DO PROJEKTU„Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” Umowa  WND-POKL.09.01.01-10-120/14 zwanego dalej projektem, współfinansowanego…

Ogłoszenie dotyczące Projektu
30 marca 2021

Dnia 1 sierpnia 2013 roku Przedszkole Niepubliczne “Czarodzieska Akademia” rozpoczyna nabór uczestników do Projektu pod nazwą “Czarodziejska Akademia– program zwiększający liczbę…