Rekrutacja

  • Zapisy na nowy rok szkolny rozpoczynają się 1 marca każdego roku i trwają do ostatniego wolnego miejsca
  • Zgłoszenia po zamknięciu listy zgłoszeń przyjmowane są na listę rezerwową
  • Zapisy przyjmowane są również w ciągu w ciągu roku na wolne miejsca, w pierwszej kolejności dzieci z listy rezerwowej.

O przyjęciu decyduje:

  • Kolejność zgłoszenia
  • Podpisanie umowy z przedszkolem przez rodziców/opiekunów prawnych
  • Opłata wpisowego

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola (PDF)