Plan dnia

 • 6.00  –   9.00 | zabawy indywidualne i grupowe
 • 9.00  –   9.30 | śniadanie
 • 9.30  -   9.45 | zabiegi higieniczne
 • 10.00 - 12.00 | zajęcia edukacyjne, zabawa
 • 12.00 - 12.30 | obiad
 • 12.30 - 12.45 | zabiegi higieniczne
 • 12.45 - 14.30 | w młodszych grupach nieobowiązkowe leżakowanie
 • 12.45 - 13.15 | poobiedni odpoczynek w grupach starszych
 • 13.15 - 14.30 | w grupach starszych zajęcia edukacyjne i zabawa
 • 14.30 – 15.00 | podwieczorek
 • 15.00 – 15.15 | zabiegi higieniczne
 • 15.00 – 16.00 | zajęcia popołudniowe z oferty zajęć dodatkowych
 • 16.00 – 18.00 | zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub budynku przedszkola