Oferta

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 1 marca 2016 r.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z 7 września 1991  r.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-wychowawcza z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Nad każdą grupą opiekę sprawują min 2 osoby – nauczycielka i pomoc nauczycielska
 • Małe grupy
 • Bardzo szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia
 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00.
 • Wyżywienie – śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek zapewnia nam firma cateringowa.

W RAMACH CZESNEGO ODBYWAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • Język angielski – 5 razy w tygodniu
 • Rytmika – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia z wiedzy o Unii Europejskiej – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia z tablicą interaktywną – minimum 2 razy w tygodniu
 • Katecheza (dla chętnych) – 1 raz w tygodniu
 • Warsztaty plastyczne – 1 raz w miesiącu
 • Warsztaty filmowe – 2 razy w miesiącu
 • Warszaty kulinarne – minimum 1 raz w miesiącu
 • Spotkania z muzyką – minimum raz w miesiącu
 • Gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia w "Sali doświadczania świata" – rozwijanie sensoryczne – raz w miesiącu 
 • Zajęcia logopedyczne – 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia z psychologiem – 2 razy w tygodniu
 • Teatrzyki w przedszkolu – 8 razy w roku
 • Wizyta w teatrze w Łodzi – 1 raz w roku

OPŁATY DODATKOWE PONOSZONE PRZEZ RODZICÓW DOTYCZĄ:

 • Zakupu podręczników
 • Zajęć dodatkowych nie wchodzących w skład oferty przedszkola : joga, język włoski, karate, eksperymenty
 • ½ opłaty za zajęcia taneczne
 • W zamian za opłaty na Komitet Rodzicielski zachęcamy do udziału w kiermaszach, z których zyski przeznaczane są na paczki świąteczne i inne atrakcje dla dzieci
 • Istnieje możliwość poszerzenia oferty zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i za ich zgodą

oraz zajęcia dodatkowo płatne

 • Język włoski
 • Joga
 • Karate
 • Doświadczalne zajęcia fizyczno-chemiczne, które w piękny i ciekawy sposób uczą logicznego myślenia. Dzieci wraz z nauczycielem wykonują najpiękniejsze i najbardziej barwne doświadczenia fizyczne i chemiczne (bezpieczne!).

Oferta na rok szkolny 2017/2018 może zostać poszerzona o:

Zajęcia dla MISTRZÓW to program dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Program zajęć wspomaga rozwój wyobraźni, kreatywności oraz prawidłowej postawy ciała.

W ramach programu zapraszamy na:

 • Warsztaty malarsko – plastyczne
 • Zajęcia taneczne z elementami baletu i gimnastyki artystycznej http://www.odoriko.pl/
 • Warsztaty ceramiczne http://www.hopihouse.pl/
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Capoeira

Zajęcia dla MISTRZÓW odbywają się w soboty od godziny 9.00 w Pabianicach, w Przedszkolu „Czarodziejska Akademia” przy ul. Grota Roweckiego 24 (budynek, w którym mieści się sklep Mila MARKET).
Tel. 606 30 44 71, 42 227 72 12, 42 227 40 18.
W przerwach zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna czuwająca nad odpowiednim doborem gier i zabaw w kółkach zainteresowań.