Grupy

3 latki – Iniemamocni

  • Ewelina Lesman
  • Anna Wawrzyńczak
  • Dominika Macieja

 4 latki – Mali Tropiciele

  • Magdalena Piotrowska
  • Magdalena Pietrasiak

 5 latki – Mali Badacze

  • Sylwia Felcenloben
  • Filipina Kaczmarek

6 latki – Mali Odkrywcy

  • Agnieszka Pietryszka
  • Ewelina Grzelik
  • Damian Wawszczak