Projekty unijne

Ogłoszenie dotyczące Projektu

Dnia 12 września 2014 roku Przedszkole Niepubliczne "Czarodzieska Akademia" rozpoczyna nabór uczestników do Projektu pod nazwą "Czarodziejska Akademia II – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice". Zapraszamy Rodziców/Opiekunów wszystkich dzieci 2,5 oraz 3 – letnich zamieszkujących gminę miejską Pabianice, które nie zetknęły się jeszcze z edukacją przedszkolną, do uczestnictwa w Projekcie. W terminie […]

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PROJEKTU „Czarodziejska Akademia II – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” Umowa  WND-POKL.09.01.01-10-120/14 zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię europejską ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej „programu operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 […]

Oferta dla grupy w ramach Projektu

- Grupa utworzona w ramach Projektu działa w godzinach pracy przedszkola, czyli od godziny 6.30 do 17.30; – Dzieci uczestniczące w Projekcie realizują podstawę programową MEN, będą równiez brały udział w zajęciach rozwijających ich umiejętności i zainteresowania takich jak: język angielski zajęcia plastyczne taniec joga gimnastyka korekcyjna warsztaty teatralne i filmowe zajęcia o Unii Europejskiej […]

Ogłaszamy konkurs ofert na zakup wyposażenia sali oraz usługi cateringowe

  Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" pn.: "Czarodziejska Akademia II – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice" […]