29.09.2020 r. Spotkanie muzyczne Pani Urszuli Pakuły.