10.09.2020 r. Warsztaty plastyczne

- warsztaty będą odbywały się pod okiem Pani Justyny Rochala. Wszystkie środki ostrożności zostaną zachowane.