WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej ogłaszamy zawieszenie zajęć od 12 do 25 marca br.

12-13 marca br. – nie przyprowadzamy dzieci do przedszkola, jeżeli nie jest to konieczne.

16-25 marca br. – bezwzględnie nie przyprowadzamy dzieci do przedszkola.

Bardzo prosimy, aby w czasie zawieszenia zajęć przedszkolnych położyć szczególny nacisk na dbałość o higienę swoją, dzieci oraz najbliższego otoczenia. Unikajcie miejsc zatłoczonych. Informujcie Nas o wszelkich niepokojących objawach choroby – w szczególności kaszlu i wysokiej gorączce.

Dopełnimy wszelkich starań, aby informować Państwa na bieżąco o rozwoju wydarzeń.