20 marca 2020 r. Pierwszy dzień wiosny!!!!!

- dzieci z naszego przedszkola będą witać  Pani  Wiosnę  a, żegnać zimę.