6 lutego 2020 roku DZIEŃ BABCI I DZIADKA!!! zapraszają „Mali odkrywcy” IV grupa godzina 15,30

- spotkanie z muzyką -  "Dyskotupanka"  z Panią Urszulą Pakułą godzina 10,00