4 grudnia – gościmy chór z Klubu Seniora

- grupa III, ' Mali badacze' zapraszają rodziców na zajęcia otwarte, godzina 10,30