3 grudnia – Ceramilandia

- ' Mali odkrywcy',' Mali badacze' oraz 'Mali tropiciele' wybierają się do ceramilandii- godzina 8,30