11 grudnia – zdjęcia okolicznościowe

- w tm dniu  Pani Kasia Krawczyńska zrobi naszym pociechom serie pięknych zdjęć!!!!