10 grudnia – zajęcia w hali „Włókniarza’ grupy „O”