21 – 22 .V. 2019 r. „Zielona szkoła”, na którą wybiera się grupa III