1 kwietnia 2019 r. Zajęcia o kosmosie

- zajęcia praktyczne, których tematem będzie kosmos