9 kwietnia 2019 r. Wycieczka

- gruoa III wybierają się z wizytą do ZWIK