3 kwietnia 2019 r.

- wizyta teatrzyku  "Pacuś" z przedstawieniem pt. " O Romusie, o Emilce i Zielonej Koniczynce"