9 listopad 2018 r

- wyjście grupy III  na komendę policji