28 wrzesień 2018 rok

- warsztaty filmowe z Panią Pauliną Garbińską