11 wrzesień 2018 rok

- przedstawienie pt." Konik Garbusek" w wykonaniu Teatrzyku "Widzi Misie" godzina 10,00