11 lipiec 2018 r

- warsztaty filmowe o godzinie 10,00, które poprowadzi Pani Paulina Garbińska