19 lutego – warsztaty plastyczne

Pani Monika Kubiaczyk-Cygan ( Studio MiniForma) przygotowała już niespodziankę na zajęcia! Zapraszamy!