11 października – wycieczka do Ceramilandii

Zapraszamy dzieci z grupy 3 oraz 4 na wycieczkę do Ceramilandii