5-9 czerwca – spotkanie ze studentami AIESC

przez dwa tygodnie będziemy spotykać się ze studentami z międzynarodowej wymiany