21 czerwiec – wycieczka

dzieci z grupy III i IV wyjeżdżają na wycieczkę do osady sportowej w Burzeninie