& kwietnia – warsztaty filmowe

spotkanie z bajką. Pogadanka na temat treści wyświetlanej bajki, projekcja filmu animowanego