5 kwietnia – wyjazd do sali sensorycznej

grupa IV wybiera się z wizytą do naszego drugiego przedszkola – zajęcia sensoryczne