3 kwietnia – koncert

koncert muzycznyw wykonaniu zespołu pani U. Pakuły pt.: Tolerancja, stop agresji