21 kwietnia – warsztaty filmowe

spotkanie z panią Pauliną Garbińską, dyskusja na temat zaproponowane bajki