21 kwietnia – koncert w szkole muzycznej

koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach