22 marca – dzień wody – wycieczka

dzieci z grupy II, III, IV wybierają się do ZWiK