20 marca – warsztaty plastyczne

kreatywne spotkanie z artystą plastykiem, panią Moniką Kubiaczyk-Cygan,