10 marca – warsztaty filmowe

oglądanie bajki. Projekcja zawsze poprzedzona jest pogadanką nawiązującą do treści filmu animacyjnego