27 stycznia – bal ostatkowy

ostatkowy bal, chętne osoby mogą przygotować strój balowy (przebranie). Zapraszamy do wspólnej zabawy