16 stycznia – wyjście do biblioteki

spotkanie klubu czytelnika, do biblioteki wybierają się dzieci z grupy IV