13 stycznia – warsztaty plastyczne

zajęcia plastyczne przygotowane przez Panią Monikę Kubiaczyk-Cygan