20 stycznia – wyjazd do leśniczówki

wszystkie dzieci jadą na wycieczkę do leśniczówki, podczas wyjazdu przewidujemy zabawy na śniegu, karmienie danieli