9 grudnia – plastyczne warsztaty plastyczne

dzieci z grupy III i IV wykonywać będą świąteczne dekoracje podczas warsztatów plastycznych