25 listopada – warsztaty filmowe

projekcja bajki wraz z pogadanką